Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2013

8084 dc6f
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamakaka makaka
LostInside

Lubię wypić i trochę porozrabiać. Artystyczne wnętrze.

Reposted fromwhaaaat whaaaat viamakaka makaka

March 29 2013

LostInside
LostInside
3246 015e 390
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat viaeterycznie eterycznie
LostInside
Nagle zdajesz sobie sprawę z tego, że to już koniec. Nie ma drogi powrotnej. Zaczynasz rozumieć, że nic nie dzieje się dwa razy. Już nigdy nie poczujesz się tak samo. Nigdy nie wzniesiesz się trzy metry nad niebo..
— ...
Reposted fromidepopiwo idepopiwo viaburasuka burasuka
LostInside
LostInside
niektórzy ludzie nigdy nie wpadają w szał
jakie muszą mieć
beznadziejne życie.
— Bukowski
Reposted frommirabelia mirabelia viamakaka makaka

January 06 2013

LostInside
2267 ca97 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid
LostInside
2276 af97 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid

December 07 2012

LostInside
Nigdy nie wiesz, w co się wjebiesz.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaabstrakcja abstrakcja
LostInside
8171 ffe8 390
Reposted fromchudosc chudosc viaabstrakcja abstrakcja
LostInside

mam się przejmować? stresować? żałować? pierdole.

Reposted frombomdia bomdia viaabstrakcja abstrakcja
LostInside
Reposted fromparkometr parkometr viaabstrakcja abstrakcja
LostInside
0615 12b0 390
Reposted fromthegirl thegirl viaeterycznie eterycznie
LostInside
4906 44f5 390
Reposted fromhangry hangry viacocolein cocolein
LostInside
6210 9498 390
Reposted fromitcouldbeworse itcouldbeworse viacocolein cocolein
LostInside
3343 4035 390
Reposted fromwerterowska werterowska viacocolein cocolein
LostInside
2652 76f9 390
Reposted fromsilentshout silentshout viacocolein cocolein
LostInside
LostInside
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl